Apunts de Numerogìa .    Apuntes de Numerología 

Tabla de valores numéricos de las letras

Taula de valors numèrics de les lletres

               1 A J S  
 2 B K T CH
3 C L U  
4 D M V  
5 E N W Ñ
6 F O X LL
7 G P Y  
8 H Q Z  
9 I R    

Tema 1: Com aconseguir el nombre de naixement, nombre familiar, nombre de la vida i el nombre de la sort.

Tema 1: Como conseguir el número de nacimiento, número familiar, número de la vida y el número de la suerte.

Nombre de naixençaAquest nombre s’aconsegueix sumant-li dìa, el mes, i l’any de naixença. Posteriorment s’han de sumar tots els nombres fins que al final solament quedi un sol digit.

Exemple: Data naixement d’Antonio López Pérez ( fictici): 

  1. 10. 1943

2     1    17

2     1      8

Número de Nacimiento

Este número  se consigue sumándole día, el mes,  y el año de nacimiento. Posteriormente  se han de sumar todos los números  hasta que al final solo quede un solo digito.

Ejemplo: Fecha nacimiento de Antonio López Pérez ( ficticio):

  1. 10. 1943

2     1    17

2     1      8

Nombre de naixença:     2+1+8 : 11. 1+1 : ( 2 )Número de nacimiento:   2+1+8 : 11. 1+1 : ( 2 )      

Nombre familiar

 Aquest nombre s’aconsegueix transformant totes les lletres del nom i cognoms d’una persona al seu valor corresponent amb la taula de valors numèrics i, com en el cas anterior se suma el nombre obtingut transformant-lo a un sol dígit.

Exemple: Antonio López Pérez

1526596 36758 75958
34       29       34
7       11         7
7         2         7
Per tant el nombre familiar és: 7+2+7 : 16 . 1+6 : ( 7)

Número familiar 

Este número se consigue transformando todas las letras del nombre y apellidos de una persona a su valor correspondiente con la tabla de valores numéricos y, como en el caso anterior se suma el número obtenido transformándolo a un solo dígito.

Ejemplo:          Antonio López Pérez

1526596   36758  75958

34           29         34

7            11          7

7             2           7

 

Por lo tanto el número familiar es:   7+2+7 : 16.  1+6 : ( 7)

Nombre de la Vida

 Aquest nombre s’aconsegueix sumant el nombre de naixença i el nombre familiar.Exemple:

Nombre de naixença 2 Nombre familiar 7.  Nombre de la vida serà: 2+7 : (9)

Número de la Vida

Este número se consigue  sumando el número de nacimiento y el número familiar.

Ejemplo:

Número de nacimiento  2   Número familiar 7. Número de la vida será:   2+ 7:  (9)

Nombre de la Sort

Aquest nombre s’aconsegueix sumant el nombre de la vida, el nombre de l’any que es desitja saber, la setmana de l’any i el dia de la setmana. Tots ells es transformen a un sol dígit i aquest serà el nombre de la sort.

Exemple:

Nombre de la vida=                                                 7
Any 2003=                                                                   5
Setmana de l’any nº 15=                                         6
Dissabte: 112146 1+1+1+2+4+6 15 5+1 =            6

7+5+6+6= 24 2+4= 6      El nombre de la Sort  será el =  ( 6 )

Número de la Suerte  

Este número se consigue sumando el número de la vida, el número del año que se desea saber, la semana del año y el día de la semana. Todos ellos se transforman a un solo dígito y ese será el número de la suerte.

Ejemplo:Número de la vida =                                                       7

Año 2003 =                                                                                          5                 

Semana del año nº 15=                                                                        6

Sábado = 112146      1+1+1+2+4+6   15    5+1 =                               6

 

7+5+6+6= 24  2+4= 6  El número de la Suerte sera el   ( 6 ) 

 Autor:  Elhiot Roures (profesor Saile Selbor), Alquimista Mental Agnostico.

Continuara> ………….

Anuncios

Deixa un comentari. Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s