L’Estatut i la Val d’Aran a Catalunya.

Considero que, tenint present la singularitat aranesa, tothom conegui que en diu l’estatut sobre això. Aquest article no és res més que la continuació de l’anomenat: Aran, un país. Amb aquest article només em proposo respondre una pregunta: Què en diu l’estatut sobre la Val d’Aran? És per això que aquí he recollit els articles on en parla perquè tothom que ho vulgui se’ls pugui llegir. Un cop llegits serià interessant que valoréssim si l’Aran té prou autonomia i si se li reconeixen prou les seves singularitats. Tinguem present que no es parla de l’obligatorietat a la Val d’Aran de conèixer l’aranès, occità. També tinguem present que sota aquest estatut l’Aran podria ser incorporat a la vegueria de l’Alt Pirineu. Bé, prefereixo deixar que vosaltres mateixos/es ho jutgeu i en doneu una opinió. 

Aquests són els articles de la proposta de nou estatut per a Catalunya [i l’aran?] on es parla de la Val d’Aran:

ARTICLE 6. LA LLENGUA PRÒPIA I LES LLENGÜES OFICIALS

5. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua pròpia i oficial d’aquest territori i és també oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística.

ARTICLE 11. L’ARAN

1. El poble aranès exerceix l’autogovern mitjançant aquest Estatut, el Conselh Generau de l’Aran i les altres institucions pròpies.
2. Els ciutadans de Catalunya i les seves institucions polítiques reconeixen l’Aran com una realitat nacional occitana fonamentada en la seva singularitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística, defensada pels aranesos al llarg dels segles. Aquest Estatut reconeix, empara i respecta aquesta singularitat i reconeix l’Aran com a entitat territorial singular dins de Catalunya, la qual és objecte d’una particular protecció per mitjà d’un règim jurídic especial.

ARTICLE 36. DRETS AMB RELACIÓ A L’ARANÈS

1. A l’Aran totes les persones tenen el dret de conèixer i utilitzar l’aranès i d’ésser ateses oralment i per escrit en aranès en llurs relacions amb les administracions públiques i amb les entitats públiques i privades que en depenen.
2. Els ciutadans de l’Aran tenen el dret d’utilitzar l’aranès en llurs relacions amb la Generalitat.
3. S’han de determinar per llei els altres drets i deures lingüístics amb relació a l’aranès.

ARTICLE 50. FOMENT I DIFUSIÓ DEL CATALÀ

1. Els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement. Aquests principis també s’han d’aplicar respecte a l’aranès.

CAPÍTOL VII. L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL PRÒPIA DE L’ARAN

ARTICLE 94. RÈGIM JURÍDIC

1. L’Aran disposa d’un règim jurídic especial establert per llei del Parlament. Per mitjà d’aquest règim es reconeix l’especificitat de l’organització institucional i administrativa de l’Aran i se’n garanteix l’autonomia per a ordenar i gestionar els afers públics del seu territori.
2. La institució de Govern de l’Aran és el Conselh Generau, que és format pel Síndic, el Plen des Conselhèrs e Conselhères Generaus i la Comission d’Auditors de Compdes. El síndic o síndica és la més alta representació i l’ordinària de la Generalitat a l’Aran.
3. La institució de govern de l’Aran és elegida per mitjà de sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per llei.
4. El Conselh Generau té competència en les matèries que determini la llei reguladora del règim especial de l’Aran i la resta de lleis aprovades pel Parlament i les facultats que la llei li atribueix, en especial, en les actuacions de muntanya. L’Aran, per mitjà de la seva institució representativa, ha de participar en l’elaboració de les iniciatives legislatives que afecten el seu règim especial.
5. Una llei del Parlament estableix els recursos financers suficients perquè el Conselh Generau pugui prestar els serveis de la seva competència.

ARTICLE 143. LLENGUA PRÒPIA

2. Correspon a la Generalitat i al Conselh Generau de l’Aran la competència sobre la normalització lingüística de l’occità, denominat aranès a l’Aran.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DESENA. REVISIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL DE L’ARAN

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Estatut, en el termini de quatre anys s’ha de revisar i modificar el règim especial de l’Aran per a adaptar-lo, en el que calgui, al que estableix aquest Estatut.

Notícies relacionades:
 Aran, un país
 Què en sabem de la Val d’Aran? (II) (per Joan-Ramon Colomines-Companys)
 Què en sabem de la Val d’Aran? (I) (per Joan-Ramon Colomines-Companys)
 El Conselh Generau d’Aran exigeix la lliure associació am

Procedencia d´aquesta información: Racò Català Llegeixpensaòpina
https://www.racocatala.cat/noticia/9030/lestatut-i-la-val-daran/envia
Anuncios
Esta entrada fue publicada en 08.- Diverses Reflexions d'altres Autors. Diversas Reflexiones de otros Autores., 13.- Diversitat de texts escrits en Llengua Catalana. Diversidad de textos escritos en Lengua Catalana., 22.- Informació procedent d´Organismes Oficials. y etiquetada . Guarda el enlace permanente.

Deixa un comentari. Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s